Quạt, mô tơ và cánh

Mô tơ/Cánh quạt dàn nóng,  24V Denso bus.
12.jpg
Xuất xứ: Hàn Quốc.
Mô tơ/Cánh quạt dàn lạnh, 24V Denso bus.
13.jpg
Xuất xứ: Hàn Quốc.
Quạt nóng Hyundai County 10" - 12".

QuatnongCounty10-12 (FILEminimizer).jpg
Xuất xứ: Modine - Hàn Quốc..


Mô tơ quạt dàn nóng 4 chân 24V, Daewoo bus.
1. Moto quat dan nong Doowon BS090DL.jpg
Xuất xứ: Hàn Quốc.
Mô tơ quạt dàn nóng thường 24V, Daewoo bus.
3. Moto quat dan nong Doowon BS105 $ BS090.jpg
Xuất xứ: Hàn Quốc.
Mô tơ quạt dàn lạnh xe County:

21.jpg
Xuất xứ: Hàn Quốc.


Mô tơ quạt dàn lạnh 24V, Daewoo bus.
24motoquatdoowon.jpg
Xuất xứ: Hyoseong - Hàn Quốc.
Mô tơ quạt dàn lạnh 24V Mando.
22.Moto quat lanh dieu hoa MANDO xe B80.jpg
Xuất xứ: Mando - Hàn Quốc.
Quạt dàn lạnh Hiace trước.
43quatlanh.jpg
Xuất xứ: Denso - Nhật Bản.


Lồng quạt dàn nóng:
Dùng cho xe SA 06.

So19.Long.quat.dan.nong.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.
Quạt dàn nóng 2.0:
Dùng cho xe SA 06.

So22.quat.nong.2.0.jpg
Xuất xứ: HCC - Hàn Quốc.
Mô tơ quạt dàn nóng:
Dùng cho xe I30 - Elantra.

So1.Motoquatdannong.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.


Lồng quạt dàn nóng:
Dùng cho xe I30- Elantra.

So4.Long.quat.dan.nong.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.
Cánh quạt dàn nóng:
Dùng cho xe I30- Elantra.

So5.Canh.quat.dan.nong.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.
Giá đỡ quạt dàn nóng.

Motor handover to Vidamco 035.jpg
Xuất xứ: Doowon - Hàn Quốc.


Cánh quạt nóng Mando.
49canhquatnongmando.jpg
Xuất xứ: Mando - Hàn Quốc.
Cánh quạt dàn lạnh.
Motor handover to Vidamco 034.jpg
Xuất xứ: Doowon - Hàn Quốc.
Cánh quạt lạnh Mando.
16.jpg
Xuất xứ: Mando- Hàn Quốc.


Cánh quạt nóng Daewoo bus.

14.jpg
Xuất xứ: Daewoo - Hàn Quốc.
Quạt dàn nóng Hyundai County
4 cánh/24V.

7.quatnong.County.4c.24V.jpg
Xuất xứ: ELKOH - Hàn Quốc.
Quạt dàn nóng Hyundai County
24V, 07-09'.

8.quatnongCounty09-10.5c.24v.jpg
Xuất xứ: ELKOH - Hàn Quốc.


Quạt 5c/10"/12V
dàn nóng chế đời cũ.

9.quatnong5c.10inh.12v.jpg
Xuất xứ: Yokahama - Nhật Bản.
Mô tơ quạt dàn lạnh Hiace sau.

40.Hiace.sau.Denso.jpg
Xuất xứ: Denso - Nhật Bản.
Quạt dàn nóng Mer phụ.

12quatnongphu.jpg
Xuất xứ: ELKOH - Hàn Quốc.


Quạt Mightr 12V/24V
(Hyundai)/24V-W90.

14.quat24v.Huyndai.Might.jpg
Xuất xứ: ELKOH - Hàn Quốc.
Quạt giải nhiệt D.Lanos.

16.Quat.nóng.jpg
Xuất xứ: ELKOH - Hàn Quốc.
Quạt giải nhiệt D.Nubira.

18.Quatnong.jpg
Xuất xứ: ELKOH - Hàn Quốc.


Quạt 10c/12"/24V
dàn nóng chế đời cũ.

20.Quatt.10c.12inh.24V.jpg
Xuất xứ: GALAXI - Mã Lai.
Quạt 7c/24V Mando.

22.Quat.7c.24v.jpg
Xuất xứ: Mando - Hàn Quốc.
Quạt giải nhiệt Corolla.

24.Quatnong.jpg
Xuất xứ: Denso - Nhật Bản.


Quạt dàn nóng Mer trước.
26MercMB140.Dowoon.jpg
Xuất xứ: Doowon - Hàn Quốc.
Quạt giải nhiệt Matiz 2.
28.Matiz2.jpg
Xuất xứ: ELKOH - Hàn Quốc.
Mô tơ quạt nóng Vios/Camry 3.0 7280.
30.Vios.Camry.jpg
Xuất xứ: Denso - Nhật Bản.


Mô tơ quạt giải nhiệt Hyundai Porter.
32.Huyndai.Porter.jpg
Xuất xứ:ELKOH - Hàn Quốc.
Quạt 12V dùng dàn lạnh 3-5 cửa.
37.quatganh.jpg
Xuất xứ:Thái Lan.
Quạt lạnh Hyundai County 24V.
3624V.County.jpg
Xuất xứ: ELKOH - Hàn Quốc.


Quạt 5c/10"/24V
dàn nóng chế đời cũ.

3.quat.5c.10inh.24V.jpg
Xuất xứ: GALAXI - Nhật Bản.
Quạt 10c/10"/12V
dàn nóng chế đời cũ.

5.quat.10c.10inh.12V.jpg
Xuất xứ: GALAXI - Mã Lai.
Quạt ốc 24V xe 45 chỗ.

42.Quat.lanh.45.jpg
Xuất xứ: ELKOH - Hàn Quốc.


Mô tơ quạt giải nhiệt Hiace
(1 quạt) 7/23.

38.jpg
Xuất xứ: Denso - Nhật Bản.
Mô tơ quạt nóng Hyundai County 10 -13'.

15.jpg
Xuất xứ: Modine - Hàn Quốc..