Phụ tùng xe Veracruz

Logo Hyundai đầu xe Veracruz.
So1TemlogodanVeracrus-Mobis-Han.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.
Lồng quạt giàn nóng.
Longquatdannong-Veracrus-Mobis-Han.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.
Lọc gió.
So3Locgio-Veracrus-Mobis-Han.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.


Lọc gió điều hòa.
So4Locgiodieuhoa-Ver-Mobis-Han.jpg
Xuất xứ: AUTOLINE - Hàn Quốc.
Mặt gương phải.
So5MatguongVer-Mobis-Han.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.
Dây curoa tổng 3.8 (6PK2475).
So6DaycuroatongMobis-Han.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.


Lõi lọc dầu (Máy dầu).
So7Loilocdaumay.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.
Đèn xi nhan gương phải.
So8DenxinhanguongVer-Mobis-Han.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.
Má phanh đĩa trước.
So9MaphanhdiaVer-HIQ-Han.jpg
Xuất xứ: HIQ - Hàn Quốc.


Phớt đuôi cơ (111 - 91 - 9).
So10PhotduoitruccoVer-Mobis-Han.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.