Phụ tùng xe Getz

Bàn ép ly hợp 1.4
banepcon.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.
Bánh đà.
banhda.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.
Bầu lọc gió phía trên 1.1
baulocgiotren.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.


Bi moay ơ trước.
Bimayotruoc.jpg
Xuất xứ: SKF - Hàn Quốc.
Bi Tê côn.
BiTcon.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.
Bơm dầu 1.1
bomdau.jpg
Xuất xứ: Hyundai - Hàn Quốc.


Cần gạt mưa trước trái/phải.
cangatmua.jpg
Xuất xứ: Hyundai - Hàn Quốc.
Cánh quạt két nước 1.1
canhquatketnuoc.jpg
Xuất xứ: Hyundai - Hàn Quốc.
Chân máy phải ( Rằng) 1.1
rangchanmay.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.


Dây cao áp 1.1
daycaoap.jpg
Xuất xứ: Hyundai - Hàn Quốc.
Đèn gầm phải/trái.
dengam.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.
Đèn hậu phải.
denhaugetz.jpg
Xuất xứ: Hyundai - Hàn Quốc.


Đèn pha trái (3 viền).
denpha.jpg
Xuất xứ: Hyundai - Hàn Quốc.
Giảm sóc trước phải.
giamsoctruoc.jpg
Xuất xứ: Hyundai - Hàn Quốc.
Gương chiếu hậu RH (3 zắc).
guong3zac.jpg
Xuất xứ: Hyundai - Hàn Quốc.


Két nước 1.1
ketnuoc.jpg
Xuất xứ: Hyundai - Hàn Quốc.
Lá côn 1.4
lacon.jpg
Xuất xứ: Hyundai - Hàn Quốc.
Lọc gió 1.4
So1LocgioGezt14.jpg
Xuất xứ: Hyundai - Hàn Quốc.


Xupap 1.1 hút/xả.

xupap.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.
Lọc xăng (lọ nhỏ).

locxang.jpg
Xuất xứ: Hyundai - Hàn Quốc.
Má phanh đĩa trước:
Dùng cho xe Getz 1.1
maphanhtruoc.jpg
Xuất xứ: HIQ - Hàn Quốc.


Má phanh sau ( Tăng bua):
Dùng cho xe Getz 1.1
maphanhsau.jpg
Xuất xứ: HIQ - Hàn Quốc.
Rôtuyn trụ đứng.

Rotuyntrudung.jpg
Xuất xứ:MOBIS - Hàn Quốc.
Rôtuyn cân bằng trước trái/phải.

totuynlaitruoc.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.


Rôtuyn lái ngoài.
rotuynlaitrong.jpg
Xuất xứ: MOBIS - Hàn Quốc.