Phần thân vỏ
  Cần chổi gạt mưa:

Can choi gat mua xe Daewoo.jpg
Xuất xứ:Hàn Quốc.
Gương cầu tròn xe:
Dùng cho Daewoo - Hàn Quốc.
Guong cau tron xe Daewoo.jpg
Xuất xứ:Hàn Quốc.
Quang treo tay nắm:
Dùng cho Daewoo - Hàn Quốc.
Quang treo tay nam xe Daewoo.jpg
Xuất xứ:Hàn Quốc.
  Bình nước rửa kính:
Dùng cho Daewoo - Hàn Quốc.
Binh nuoc rua kinh xe Daewoo.jpg
Xuất xứ:Hàn Quốc.