Phụ tùng lốc điều hòa

Bộ gioăng đại tu lốc DK40.
Gioangdaitudk40.jpg
Xuất xứ: Doowon - Hàn Quốc.
Bộ phớt trục lốc DK40.
photlocdk40.jpg
Xuất xứ: Doowon -  Hàn Quốc.
  Gioăng mặt van lốc DK40.
gioangmatvandk40.jpg
Xuất xứ: Doowon - Hàn Quốc.


Phụ tùng lốc điều hòa Denso bus 6c-500cc.
chitietthaythelocDensoc500.jpg
Xuất xứ: Denso - Hàn Quốc/Nhật Bản.
Bộ phớt trục lốc Denso bus 500cc.

photlocdenso.jpg
Xuất xứ: Denso - Hàn Quốc.
Cụm Puly ly hợp từ:
Dùng cho xe sử dụng máy nén FK40.
puly ly hop tu may nen FK40.jpg
Xuất xứ: Hàn Quốc.


Cụm khóa ga lốc điều hòa FK40.
khoagafk40.jpg
Xuất xứ: Bock - Đức.
Mặt đế lá van lốc điều hòa FK40.
de van loc FK40.jpg
Xuất xứ: Doowon - Hàn Quốc.
Cụm tay biên lốc điều hòa Mando.
taybienmando.jpg
Xuất xứ: Mando - Hàn Quốc.


Mặt đế lá van lốc điều hòa Mando.
matdevanmando.jpg
Xuất xứ: Mando - Hàn Quốc.
Bộ phớt nén điều hòa Mando.
14.Bo phot may nen MANDO.jpg
Xuất xứ: Nhật Bản
Cụm tay biên máy điều hòa FK40.
taybienmaynenfk40jpg.jpg
Xuất xứ: Hàn Quốc.