Phần gầm
 Bộ nhíp hơi:
Dùng cho xe BC212, BH116...
DSC01235.jpg
Xuất xứ: Daewoo - Hàn Quốc.
Mõ chữ H:
Dùng cho xe BS090, BS105...

123.jpg
Xuất xứ: Daewoo - Hàn Quốc.
  Bót lái:
Dùng cho xe BS090, BS105...

DSC00091.jpg
Xuất xứ: Daewoo - Hàn Quốc.
Bánh răng đồng tốc:
Dùng cho động cơ D1146.

DSC00072.jpg
Xuất xứ: Daewoo - Hàn Quốc.
  Tang trống:
Dùng cho xe BS090, BS105...

DSC00044.jpg
Xuất xứ: Daewoo - Hàn Quốc.
Lá côn:
Dùng cho xe BS090, BS105...

DSC00021 .jpg
Xuất xứ: Daewoo - Hàn Quốc.