Phần động cơ

Thân máy:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
thanmay1.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc
Máy phát điện động cơ:
Sử dụng điện 120/150/180A - 24V.
mayphatdiendongco.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc
Máy đề động cơ:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
41.May de dong co D1146.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc


 Bơm cao áp:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
bomcaoap.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc
Piston:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
piston.jpg
 Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc
Xi lanh:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
xilanh.jpg
 Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc


 Xéc măng:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
xecmang.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc
Bạc tay biên:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
bac.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc
 Bộ gioăng phớt:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
gioangphot.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc


 Tay biên:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
taybien.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc
 Turbo:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
turbo.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc
 Bơm nước:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
bomnuoc.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc


 Két làm mát dầu:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
ketdau.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc
 Bơm trợ lực:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
bomtroluc.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc
 Lọc dầu máy các loại:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
locdaumay.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc


 Máy nén khí:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
maynenkhi.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc
Bộ cò mổ động cơ:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
Bo co mo dong co D1146 xe Daewoo.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc
Cụm lọc nhiên liệu:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
nhien lieu comle dong co D1146 xe Daewoo.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc


Trục cam:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
truccam.jpg
Xuất xứ: Doosan - Hàn Quốc
Trục cơ:
Động cơ D1146, DE12, D08TIS...
trucco.jpg
Xuất xứ: Dongjin - Hàn Quốc.
Tu bô tăng áp động cơ.

tubotangap.jpg
Xuất xứ: Hàn Quốc.