Báo cáo bán hàng VAMA tháng 1 năm 2012

15-02-2012
Trong tháng  1/2012  sản lượng bán hàng của các thành viên VAMA đạt 4.274 xe
giảm 60% so với tháng 1/2011 trong đó xe đa dụng, xe con và xe thương mại giảm lần lượt là 67 %, 56%, và 59%.

(Vui lòng xem các bảng tóm tắt bên dưới).


Nguồn: Vietnamcar.com